Πλατεία Συντάγματος Θησείο Πλατεία Κοτζιά
Visit the English version

Συντελεστές Έργου

Το athenswifi σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε από το ΕΠΙΣΕΥ-ΕΜΠ (Εργαστήριο Υπολογιστικών Συστημάτων), με επιστημονικό υπεύθυνο τον αν. καθηγητή Νεκτάριο Κοζύρη.

Το έργο χρηματοδοτήθηκε από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Κοινωνία της Πληροφορίας, μέτρο 4.2, στο πλαίσιο των επιδεικτικών δράσεων προώθησης της ευρυζωνικότητας της Ειδικής Γραμματείας για την ΚτΠ. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail).Για τη βοήθειά τους στην υλοποίηση του δικτύου, ευχαριστούμε τους:
Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών Δήμος Αθηναίων Καφέ Εθνικόν Καφέ Παναθήναιον


Μελέτη/Σχεδίαση/Λειτουργία:


ΕΠΙΣΕΥ

ΕΜΠ

Εργαστήριο Υπολογιστικών Συστημάτων


Χρηματοδότες:


Προμήθεια/Εγκατάσταση Εξοπλισμού:

ΟΤΕ SPACE HELLAS ΑΕ Vivodi AE Netspot eXponent Technologies
Αριθμός συνδεδεμένων χρηστών:
0
Συνολικός αριθμός χρηστών από την αρχή του έργου:
276.511
Συνολικός αριθμός συνδέσεων από την αρχή του έργου:
893.003
Συνολικός όγκος δεδομένων που έχουν μεταφερθεί:
25,53 TB

Διάγραμμα χρήσης της ευρυζωνικής σύνδεσης στο Σύνταγμα:


Διάγραμμα χρήσης της ευρυζωνικής σύνδεσης στο Θησείο:

Διάγραμμα χρήσης της ευρυζωνικής σύνδεσης στην Πλατεία Κοτζιά:

Αναλυτικά στατιστικά στοιχεία...
Μάθετε περισσότερα για τις δράσεις προώθησης της ζήτησης και χρήσης ευρυζωνικών υπηρεσιών!