Πλατεία Συντάγματος Θησείο Πλατεία Κοτζιά
Visit the English version

Εργαστήριο Υπολογιστικών Συστημάτων, ΕΜΠ

01/10/2008
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για πρόσληψη συνεργατών στο πλαίσιο του έργου Athenswifi
Αρχείο9/01/2008
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για πρόσληψη συνεργάτη στο πλαίσιο του έργου Athenswifi
Αρχείο5/02/2007
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για πρόσληψη συνεργατών στο πλαίσιο του έργου Athenswifi
Αρχείο9/10/2006
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για πρόσληψη συνεργάτη στο πλαίσιο του έργου Athenswifi
Αρχείο31/05/2005
Διευκρινίσεις σχετικά με την προκήρυξη του Διαγωνισμού (απαντήσεις στις ερωτήσεις που έχουν υποβληθεί)
Διευκρινίσεις (μέγεθος αρχείου 165KB)19/05/2005
Δευτέρα 23/05/2005. Ημερίδα με θέμα: WiMAX: Ευκαιρία για την Ελλάδα.

Tο Εθνικό Δίκτυο Έρευνας & Τεχνολογίας (ΕΔΕΤ / GRNET) σε συνεργασία με το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (ΕΜΠ) διοργανώνουν ημερίδα με θέμα: "WiMAX: Ευκαιρία για την Ελλάδα;". Η ημερίδα οργανώνεται με πρωτοβουλία του Εργαστηρίου Διαχείρισης & Βελτίστου Σχεδιασμού Δικτύων (NETMODE) της Σχολής Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχ. Υπολογιστών του ΕΜΠ. και εντάσσεται στο πλαίσιο του έργου του ΕΔΕΤ "Ευρυζωνικά Δίκτυα και Υπηρεσίες: Δράσεις Ενημέρωσης και Ευαισθητοποίησης" που χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα για την Κοινωνία της Πληροφορίας (Μέτρο 4.2, Πρόσκληση 84).

Πρόσκληση (μέγεθος αρχείου 241KB)19/05/2005
Διευκρινίσεις σχετικά με την προκήρυξη του Διαγωνισμού (απαντήσεις στις ερωτήσεις που έχουν υποβληθεί)
Διευκρινίσεις (μέγεθος αρχείου 108KB)12/04/2005
Προμήθεια, Εγκατάσταση & Δοκιμαστική Λειτουργία Εξοπλισμού και Ευρυζωνικής Πρόσβασης

Το Ερευνητικό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο Συστημάτων Επικοινωνιών και Υπολογιστών (ΕΠΙΣΕΥ) του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, αποφάσισε την προκήρυξη Ανοιχτού Διαγωνισμού για το υποέργο «Προμήθεια, Εγκατάσταση και Δοκιμαστική Λειτουργία Εξοπλισμού και Ευρυζωνικής Πρόσβασης», για το ενταγμένο έργο με τίτλο «Ανάπτυξη Ασύρματων Ευρυζωνικών Υποδομών και Προώθηση Ζήτησης Ασύρματων Υπηρεσιών Διαδικτύου σε Πολυσύχναστους Εξωτερικούς Χώρους».

Οι ενδιαφερόμενοι να συμμετάσχουν στο διαγωνισμό μπορούν να παραλαμβάνουν τα σχετικά με το διαγωνισμό έγγραφα και να πληροφορηθούν τους αντίστοιχους όρους διεξαγωγής από το Λογιστήριο του ΕΠΙΣΕΥ, με υποχρέωση να υπογράψουν σχετική απόδειξη παραλαβής. Η διάθεση των τευχών του διαγωνισμού γίνεται κάθε εργάσιμη ημέρα, από 09.00 - 15.00, από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Λογιστήριο ΕΠΙΣΕΥ, Αίθριο Κτιρίου Ζ (πρώην Επιτροπή Ερευνών ΕΜΠ), Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου. Η προθεσμία για τη λήψη των τευχών του διαγωνισμού είναι έξι (6) μέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών.

Προϋπολογισμός: €72.796 (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α 19%)

Χρόνος διενέργειας διαγωνισμού: 3/6/2005

Προκήρυξη (μέγεθος αρχείου 789KB)12/04/2005
Τεχνική Μελέτη Ασύρματου Δικτύου:

Η μελέτη αυτή αποτελεί μέρος του έργου με τίτλο «Ανάπτυξη Ασύρματων Ευρυζωνικών Υποδομών και Προώθηση Ζήτησης Ασύρματων Υπηρεσιών Διαδικτύου σε πολυσύχναστους εξωτερικούς χώρους» και είναι παραδοτέο του 2ου υποέργου με τίτλο «Τεχνική Μελέτη του Έργου, Διαχείριση και Παρακολούθηση του Έργου, Επιχειρησιακή (κανονική) Λειτουργία με ίδια μέσα». Στην μελέτη περιλαμβάνεται ως case study η τεχνική περιγραφή του έργου "Δημόσιο Δίκτυο Ασύρματης Πρόσβασης στο Διαδίκτυο στην πλατεία Συντάγματος". Η παρούσα μελέτη αποτελεί τον "Οδηγό για την Επιδεικτική Παροχή Υπηρεσιών Ασύρματης Πρόσβασης στο Διαδίκτυο για τα έργα της πρόσκλησης 84 στο μέτρο 4.2 του ΕΠ ΚτΠ.

Κείμενο μελέτης (μέγεθος αρχείου 1.61MB)3/10/2005
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για πρόσληψη συνεργατών στο πλαίσιο του έργου Athenswifi
ΑρχείοΚείμενο προκήρυξης σε διαβούλευση:

To Ερευνητικό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο Συστημάτων Επικοινωνιών και Υπολογιστών (ΕΠΙΣΕΥ) στο πλαίσιο του έργου «Ανάπτυξη Ασύρματων Ευρυζωνικών Υποδομών και Προώθηση Ζήτησης Ασύρματων Υπηρεσιών Διαδικτύου σε Πολυσύχναστους Εξωτερικούς Χώρους», το οποίο συγχρηματοδοτείται κατά 75% από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) σκοπεύει να προκηρύξει ανοικτό διαγωνισμό για την «Προμήθεια Εγκατάσταση & Δοκιμαστική Λειτουργία Εξοπλισμού και Ευρυζωνικής Πρόσβασης», προϋπολογισμού €72.796,00 . (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.).

Η διαβούλευση έληξε. Το κείμενο ήταν διαθέσιμο από τις 29/11/2004 για 10 μέρες.Τελικά Αρχεία Διαβούλευσης:

Απαντήσεις στα Σχόλια της Δημόσιας Διαβούλευσης για την Προκήρυξη του Διαγωνισμού «Προμήθεια Εγκατάσταση & Δοκιμαστική Λειτουργία Εξοπλισμού και Ευρυζωνικής Πρόσβασης» του έργου «Ανάπτυξη Ασύρματων Ευρυζωνικών Υποδομών και Προώθηση Ζήτησης Ασύρματων Υπηρεσιών Διαδικτύου σε Πολυσύχναστους Εξωτερικούς Χώρους - Πλατεία Συντάγματος - Αθηνών», με τελικό δικαιούχο To Ερευνητικό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο Συστημάτων Επικοινωνιών και Υπολογιστών (ΕΠΙΣΕΥ) του ΕΜΠ, όπως αυτά εγκρίθηκαν από την Διαχειριστική Αρχή του Επιχειρησιακού Προγράμματος.

Απαντήσεις στα Σχόλια της Δημόσιας Διαβούλευσης (μέγεθος αρχείου 132KB)
1/03/2004
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για πρόσληψη συνεργατών στο πλαίσιο του έργου Athenswifi
Αρχείο

 
Αριθμός συνδεδεμένων χρηστών:
0
Συνολικός αριθμός χρηστών από την αρχή του έργου:
276.511
Συνολικός αριθμός συνδέσεων από την αρχή του έργου:
893.003
Συνολικός όγκος δεδομένων που έχουν μεταφερθεί:
25,53 TB

Διάγραμμα χρήσης της ευρυζωνικής σύνδεσης στο Σύνταγμα:


Διάγραμμα χρήσης της ευρυζωνικής σύνδεσης στο Θησείο:

Διάγραμμα χρήσης της ευρυζωνικής σύνδεσης στην Πλατεία Κοτζιά:

Αναλυτικά στατιστικά στοιχεία...
Μάθετε περισσότερα για τις δράσεις προώθησης της ζήτησης και χρήσης ευρυζωνικών υπηρεσιών!
Το έργο έχει ενταχθεί στο Ε.Π. Κοινωνία της Πληροφορίας, συγχρηματοδοτείται από την Ε.E. και υλοποιείται από το Εργαστήριο Υπολογιστικών Συστημάτων του ΕΠΙΣΕΥ - ΕΜΠ.

Για τη βοήθειά τους στην υλοποίηση του δικτύου, ευχαριστούμε τους:
Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών
Δήμος Αθηναίων
Καφέ Εθνικόν & Παναθήναιον
Αναλυτικά οι συντελεστές του έργου...