Πλατεία Συντάγματος Θησείο Πλατεία Κοτζιά
Visit the English version

Πλατεία Κοτζιά

Στο κέντρο της Αθήνας, στην περιοχή της Πλατείας Κοτζιά, λειτουργεί από 1/10/2007 δημόσιο ασύρματο δίκτυο ελεύθερης πρόσβασης στο Internet (WiFi public hotspot). Το "Δημόσιο Δίκτυο Ασύρματης Πρόσβασης στην περιοχή της Αθήνας" όπως είναι το πλήρες όνομά του, ή εν συντομία athenswifi, είναι ένα ασύρματο ευρυζωνικό δίκτυο σύνδεσης με το Internet, βασισμένο στο πρότυπο 802.11b/g (WiFi). Αναπτύχθηκε με στόχο την προώθηση της ιδέας της ευρυζωνικότητας και των σχετικών ασύρματων τεχνολογιών. Η πρόσβαση στο Internet θα είναι ελεύθερη σε όλους τους πολίτες, αρκεί να διαθέτουν τα κατάλληλα τερματικά, όπως ένα laptop ή έναν υπολογιστή χειρός (PDA) τα οποία να υποστηρίζουν τεχνολογίες WiFi.


Αναλυτικά στατιστικά στοιχεία Πλατείας Κοτζιά

Αριθμός συνδεδεμένων χρηστών:
0
Συνολικός αριθμός χρηστών από την αρχή του έργου:
14.015
Συνολικός αριθμός συνδέσεων από την αρχή του έργου:
88.326
Συνολικός όγκος δεδομένων που έχουν μεταφερθεί:
5.179 GB

Διάγραμμα χρήσης της ευρυζωνικής σύνδεσης στην Πλατεία Κοτζιά:
Κατεβάστε την αφίσα της Πλατείας Κοτζιά...
Κατεβάστε την αφίσα του athenswifi... 
Μάθετε περισσότερα για τις δράσεις προώθησης της ζήτησης και χρήσης ευρυζωνικών υπηρεσιών!
Το έργο έχει ενταχθεί στο Ε.Π. Κοινωνία της Πληροφορίας, συγχρηματοδοτείται από την Ε.E. και υλοποιείται από το Εργαστήριο Υπολογιστικών Συστημάτων του ΕΠΙΣΕΥ - ΕΜΠ.

Για τη βοήθειά τους στην υλοποίηση του δικτύου, ευχαριστούμε τους:
Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών
Δήμος Αθηναίων
Καφέ Εθνικόν & Παναθήναιον
Αναλυτικά οι συντελεστές του έργου...