Πλατεία Συντάγματος Θησείο Πλατεία Κοτζιά
Visit the English version

Χρήση του δικτύου την τελευταία ώρα

Πλατεία Συντάγματος

Θησείο

Πλατεία Κοτζιά
Χρήση του δικτύου τις τελευταίες 24 ώρες

Πλατεία Συντάγματος

Θησείο

Πλατεία Κοτζιά
Χρήση του δικτύου τις τελευταίες εβδομάδες

Πλατεία Συντάγματος

Θησείο

Πλατεία Κοτζιά
Χρήση του δικτύου τον τελευταίο χρόνο

Πλατεία Συντάγματος

Θησείο

Πλατεία Κοτζιά


 
Μάθετε περισσότερα για τις δράσεις προώθησης της ζήτησης και χρήσης ευρυζωνικών υπηρεσιών!
Το έργο έχει ενταχθεί στο Ε.Π. Κοινωνία της Πληροφορίας, συγχρηματοδοτείται από την Ε.E. και υλοποιείται από το Εργαστήριο Υπολογιστικών Συστημάτων του ΕΠΙΣΕΥ - ΕΜΠ.

Για τη βοήθειά τους στην υλοποίηση του δικτύου, ευχαριστούμε τους:
Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών
Δήμος Αθηναίων
Καφέ Εθνικόν & Παναθήναιον
Αναλυτικά οι συντελεστές του έργου...